9 yếu lĩnh của liệu pháp huyệt đạo

9 yếu lĩnh khi luyện tập và thực hành liệu pháp huyệt đạo, dù là người mới học hay người đã thực hành liệu pháp này lâu năm đều nên nắm vững, có thực hiện được 9 yếu lĩnh này trong khi làm động tác thì mới là lĩnh hội được cái cốt lõi của huyệt, kinh mạch và khí huyêt

Thứ nhất: Đầu cổ ngay thẳng, thần quán tại đỉnh, không vận sức mà phải tự nhiên.
Thứ hai: Ngực hơi thóp vào để khí trầm đan điền và khí dính ở lưng
Thứ ba: Buông lỏng eo, biến hóa hư thực của động tác đều tùy theo sự chuyển động của eo.
Thứ tư: Tách biệt rõ rệt hư thực của động tác, lực dồn lên tay nào tay đó là thực, tay còn lại là hư.hqdefault
Thứ năm: Hai vai buông lỏng tự nhiên (trầm kiên), hai cùi chỏ cũng hạ thấp hướng xuống (trụy chẩu)


Thứ sáu: Toàn thân buông lỏng, không sử dụng kình lực vụng về cứng nhắc, lấy ý quán chỉ động tác. Ý đến thì khí đến và từ khí đến thì lực đến.
Thứ bảy: Giữ trên và dưới đều phải theo nhau. Tay động, eo động, chân động, nhãn thần theo đó mà động.
Thứ tám: Khi khai cũng như khi hợp đều dựa trên cơ sở trong ngoài hợp nhất, từ thần thái cho đến cơ thể, trong đó thần là chủ soái và thân là để sai khiến.
Cuối cùng là vận động liên miên như kéo tơ không gián đoạn.

taoistische-meditation

(hoctrilieu.com)