Bậc của kĩ thuật viên Spa/ Massage

651

Bậc của kĩ thuật viên Spa

hoctrilieu.com xin tạm thời đưa ra bảng cấp bậc của KTV Spa. Chúng tôi xếp cấp bậc từ I – V dựa theo những tiêu chuẩn về kiến thức, kĩ năng, đạo đức nghề nghiệp mà kĩ thuật viên Spa cần phải được đào tạo trong các khóa học. Việc đưa ra bảng tiêu chuẩn này sẽ giúp cho việc lựa chọn khóa đào tạo hoặc nâng cấp trình độ KTV của chủ Spa trở nên khoa họcrõ ràng hơn rất nhiều.

Ví dụ: bạn định mở một cơ sở Spa mà không biết nên bắt đầu từ đâu, phải tuyển chọn người nào? dịch vụ gì? khả năng doanh thu sẽ là bao nhiêu? ..v.v. Bạn hẹn gặp để làm việc với chuyên gia, sau khi chuyên gia nắm rõ được nhu cầu, mong muốn và điều kiện thực sự hiện có của bạn chúng tôi biết rằng đào tạo KTV Spa cấp II là phù hợp nhất cho Spa sắp mở. Bạn sẽ được biết kế hoạch đào tạo KTV Spa II bao bao gồm:

  • Tiêu chuẩn kĩ thuật viên bạn phải tuyển chọn là ai
  • Thời gian đào tạo trong bao lâu
  • Loại massage nào sẽ phù hợp nhất
  • Chi phí đào tạo là bao nhiêu
Bậc của Kĩ Thuật Viên Spa/ Massage
I II III IV V
Hình thể, bàn tay 1 2 3 4 5
Kiến thức giải phẫu, sinh lý người 1 1 1 2 3
Kĩ thuật massage 1 2 3 4 5
Độ nhạy cảm năng lượng 0 0 1 2 4
Nghệ thuật giao tiếp với khách 1 2 3 4 5
Kỹ năng làm việc nhóm 0 1 2 3 5
Ngoại ngữ 0 1 1 3 5
Quản lý bản thân 0 0 3 4 5
Xử lý tình huống 0 1 2 3 4
Khả năng đào tạo 0 0 1 2 3
Tổng điểm 4 10 20 31 44

Thang điểm:

  • 1 điểm -> mức yếu
  • 2 điểm -> mức trung bình
  • 3 điểm -> mức tốt
  • 4 điểm -> mức rất tốt
  • 5 điểm -> mức hoàn hảo

Bạn sẽ biết rõ ràng, chi tiết lần lượt tất cả những tiêu chuẩn trên theo từng thang điểm vào các bài tiếp theo.

(Dr. Le Hai biên soạn)

BÀI LIÊN QUAN

ĐÀO TẠO SPA – CHƯƠNG TRÌNH MASSAGE

ĐÀO TẠO SPA – CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO SPA – KĨ THUẬT VIÊN

ĐÀO TẠO SPA – QUỐC TẾ

CÁC CHUYÊN GIA