Blog

Hình - Ý - Khí - Tâm

Giải thích về những từ ngữ "khó hiểu" trong lý luận y học Phương đông...

Toàn Tâm Toàn Ý

Đây là kĩ năng sẽ giúp chúng ta nâng khả năng trị liệu lên một nâng thang mới...

Khi nào không nên massage

Nếu bạn chưa biết chắc rằng có nên massage hay không, thì hãy chắc rằng bạn sẽ không làm tổn hại cho người được massage.