Đăng Kí Học

2633

ĐĂNG KÍ HỌC : MASSAGE GIA ĐÌNH TRỰC TIẾP Khoá 30 học thứ 7 và chủ nhật ngày mùng 3, 4 tháng 2 năm 2018, Tại Hà Nội – 990.000đ

Bước 1: Gọi điện/gửi thư đăng kí: 0986 921 965/ Doctorlehai@gmail.com Với nội dung: Họ tên/ Điện thoại/ Đk lớp massage gia đình Khoá…/Số người học

Bước 2: Chờ xác nhận trong 24h

____________________________

ĐĂNG KÍ HỌC ONLINE (nhận Mã khuyến mại trực tiếp từ giảng viên)

Bước 1: Gửi tin nhắn/ Gửi thư đăng kí: 0986 921 965/ Doctorlehai@gmail.com. Nội dung: Họ tên/Email/điện thoại/ Mã khoá học (vd: HTL.MO2)

Bước 2: Chờ phản hồi trong 24h

 

(Hoctrilieu.com)