Đào Tạo Reiki

820

Chantal Phillips _ Reiki Master Teacher

Telephone:(+852) 9501 0478
Email:chantal@healingfire.com
website-photo

Chantal Phillips, a fully certified Reiki Master Teacher, has been an independent Reiki practitioner and healer since 1994. Since 1997, she has conducted workshops in all levels of Usui Reiki and Karuna Reiki™ in Hong Kong, China, Thailand, Australia, Egypt, Canada and England.

Chuyên gia Reiki Chantal Phillips đã được cấp đầy đủ các chứng chỉ để trở thành một giáo viên dạy Reiki chuyên nghiệp, bà là nhà trị liệu bằng Reiki từ năm 1994. Đến năm 1997, bà đã tổ chức các lớp học về Usui Reiki và Karuna Reiki ở tất cả các cấp độ tại Hong Kong, Trung Quốc, Thái Lan, Úc, Ai cập, Canada và Anh.

photoReiki Master Teacher Chantal Phillips tại Việt Nam

Vào tháng 10/2014, sau nhiều năm chờ đợi, Chantal Phillips đã mở lớp dạy Reiki tại Việt Nam theo lời mời của Master Karen Gay.

Nếu bạn muốn học với bà tại Hong Kong thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ cho bạn.

(hoctrilieu.com)

Bài liên quan: