Massage gia đình khoá 23 – Ấm cúng đầy cảm xúc

177

Đúng như tên gọi “Massage gia đình”, Một lớp học ấm cúng như gia đình nhỏ vậy và thầy là người anh cả chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm sống của mình Và các bạn học viên tuy chưa hề quen biết nhau từ trước, nhưng quan tâm nhau như anh chị em trong gia đình vậy  

_cảm nhận học viên_

(Hoctrilieu.com)