Thiết bị sauna bán phần

475

 

htl - tao dung spa chuyen nghiep

Nếu như bạn không muốn vào trong một phòng sauna cá nhân hoặc tập thể, thì bạn có thể chọ hình thức sauna chỉ phần dưới cơ thể, hoặc tử cổ trở xuống. Những thiết bị bên dưới sẽ giúp bạn thực hiện được điều này.

Fashionable-Portable-Mini-Ozone-Sauna-SR1T4001-

sit-in-half-sauna-upper-body-in-open

 

(hoctrilieu.com)