Lịch đào tạo

Tháng 11 / 2018

  • Học thứ 7 và chủ nhật ngày 10, 11 tháng 11 năm 2018
  • Sáng: 9h - 11h, chiều: 14h - 16h
  • Địa điểm: số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Hà Nội