Lịch đào tạo

Tháng 8 / 2018

 • 14h - 16h thứ 7, ngày 25/08/2018 tại Trung tâm đào tạo HTL, số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội
 • Nội dung: Giải pháp cho bệnh mất ngủ
 • Hướng dẫn: Bs. Lê Hải
 • Số lượng: 20~25 người
 • Đăng kí: Tại đây

Tháng 9 / 2018

 • Học thứ 7 và chủ nhật ngày 15, 16 tháng 9 năm 2018
 • Sáng: 9h - 11h, chiều: 14h - 16h
 • Địa điểm: số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Hà Nội
 • 14h - 16h thứ 7, ngày 29/09/2018 tại Trung tâm đào tạo HTL, số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội
 • Nội dung: Đau đầu & đau nửa đầu
 • Hướng dẫn: Bs. Lê Hải
 • Số lượng: 20~25 người
 • Đăng kí: Tại đây

Tháng 10 / 2018

 • Học thứ 7 và chủ nhật ngày 13, 14 tháng 10 năm 2018
 • Sáng: 9h - 11h, chiều: 14h - 16h
 • Địa điểm: số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Hà Nội
 • 14h - 16h thứ 7, ngày 27/10/2018 tại Trung tâm đào tạo HTL, số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội
 • Nội dung: Thoái hoá khớp gối
 • Hướng dẫn: Bs. Lê Hải
 • Số lượng: 20~25& người
 • Đăng kí: Tại đây

Tháng 11 / 2018

 • Học thứ 7 và chủ nhật ngày 10, 11 tháng 11 năm 2018
 • Sáng: 9h - 11h, chiều: 14h - 16h
 • Địa điểm: số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Hà Nội
 • 14h - 16h thứ 7, ngày 29/09/2018 tại Trung tâm đào tạo HTL, số 2 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội
 • Nội dung: Viêm xoang
 • Hướng dẫn: Bs. Lê Hải
 • Số lượng: 20~25 người
 • Đăng kí: Tại đây