Học trị liệu

Tập luyện trị liệu: Đau đầu

Những động tác tập luyện kết hợp với huyệt đạo Y học cổ truyền tạo nên hiệu quả đặc biệt trong trị liệu đau đầu theo phương pháp tự nhiên

Luyện Tâm: dưỡng sinh tức dưỡng tâm

Sau khi bệnh đã thành rồi mới dùng thuốc, loạn đã thành rồi mới lo dẹp, cũng ví như khi khát mới đào giếng, khi chiến đấu mới đúc binh khí, thì chẳng muộn lắm sao...

Luyện Hình: vùng cột sống cổ 7

3 điểm đặc biệt trên cột sống cần phải liên tục duy trì sự thư giãn, ngay thẳng để giữ cho tư thế cột sống được thẳng tự nhiên