Blog

Cách tự dán salonpas tại nhà

Phương pháp dán huyệt bằng salonpas rất đơn giản, rẻ tiền và hiệu quá bất ngờ dành cho bạn và cả gia đình thân yêu...

Bộ huyệt diện chẩn làm thông nghẽn nghẹt

Không có khuyến cáo về thời gian tối da của việc dán huyệt, 1 tuần, 2 tuần thậm trí 1 tháng, 2 tháng là tùy thuộc và kinh nghiệm và kết quả bạn đạt được. Hãy luôn chăm sóc và chú ý tới bản thân bạn...

Bộ huyệt diện chẩn giúp ổn định thần kinh

Không có khuyến cáo về thời gian tối da của việc dán huyệt, 1 tuần, 2 tuần thậm trí 1 tháng, 2 tháng là tùy thuộc và kinh nghiệm và kết quả bạn đạt được. Hãy luôn chăm sóc và chú ý tới bản thân bạn...