Thực hành trị liệu

Dr Lê Hải & Trường Đại học Hà Nội

Đến năm 2045, Trường Đại học Hà Nội trở thành đại học đa ngành định hướng ứng dụng, nằm trong tốp đầu của Việt Nam, có danh tiếng ở khu vực Châu Á...