Blog

Cấu tạo cơ thể & cách sử dụng đúng: Cơ bắp

Có 3 loại cơ, cơ được ngâm trong nước, cơ chịu sự chi phối của thần kinh, cơ cần "tiền" để hoạt động... là những điều bạn sẽ biết thêm về Cơ bắp ngay chính bên trong cơ thể bạn...

Cấu tạo cơ thể & cách sử dụng đúng: Khớp xương

Cơ thể người có hàng trăm khớp xương, nó giúp chúng ta vận động và cũng là nơi hay bị đau nhức, thoái hoá. Hiểu biết về khớp xương giúp chúng ta sử dụng các khớp của mình đúng đắn và dùng lâu không bị