Blog

Trị liệu đau lưng và vai trò trị liệu tự nhiên (mới)

"Đau không chỉ là một thông điệp từ các mô bị thương được gửi về bộ não, mà là một trải nghiệm phức tạp được điều chỉnh, thay đổi ở nhiều cấp độ được tạo ra bởi hoạt động phức tạp từ bộ não của bạn."