Blog

Bí quyết trị liệu hiệu quả: Làm lâu không mỏi tay

Vấn đề này hoàn hoàn không phải là “tác dụng phụ” đối vời người trị liệu được gây ra bởi phương pháp trị liệu tự nhiên bằng tay gây nên, mà hoàn toàn ngược lại, nguyên nhân chính lại đến từ chính từ bản thân người trị liệu...