Học trực tiếp

Đào tạo nâng cấp Spa - Bs. Lê Hải

Đào tạo nâng cấp Spa - Bs. Lê Hải

Chương trình đào tạo không làm thay đổi hình thức của quy trình massage đã có, mà thay đổi phần giá trị cốt lõi của bài massage, giúp thổi hồn và nâng cao hiệu quả thư giãn, phục hồi & trị liệu  của dịch vụ massage. Chương trình đào tạo giúp tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho dịch vụ massage, giúp khách hàng ấn tượng với đôi tay kĩ thuật viên và dịch vụ của Spa.
Chi tiết