khóa học trực tiếp

ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG

Chương trình được tổ chức theo hình thức dài hạn hoặc ngắn hạn, rất linh hoạt nội dung theo đa dạng các chủ đề do chuyên gia và người học, đơn vị đào tạo thoả thuận và cùng lên kế hoạch triển khai.

* Nội dung đào tạo: các chủ đề kiến thức giải phẫu, sinh lý, bệnh học, massage, bấm huyệt, trị liệu tự nhiên

* Học phí tại Việt Nam: theo từng khoá

* Học phí trên thế giới: theo từng khoá

* Số lượng người tham gia: theo từng khoá

Có thể tổ chức theo hình thức Online