Lịch đào tạo

Tháng 3 / 2019

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

Địa điểm: Số 2, Ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Lịch học: Thứ 3 & thứ 4, ngày 12,13 Tháng 3 Năm 2019

Thời gian: Chiều 17:45 - 20:45

Học phí: 1.200.000đ

Ưu đãi học phí: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

Địa điểm: Số 2, Ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Lịch học: Thứ 3 và thứ 4, ngày 19, 20 Tháng 3 Năm 2019

Thời gian: Chiều 17:45 - 20:45

Học phí: 1.200.000đ

Ưu đãi học phí: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

Địa điểm: Số 2, Ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Lịch học: Thứ 7 & Chủ Nhật, ngày 23,24 Tháng 3 Năm 2019

Thời gian: Sáng 9:00 - 12:00, Chiều 14:00 - 17:00

Học phí: 2.000.000đ

Ưu đãi học phí: TẠI ĐÂY