khóa học trực tiếp

ĐÀO TẠO SỰ KIỆN SỨC KHOẺ

NỘI DUNG

Chương trình được tổ chức theo hình thức chia sẻ ngắn theo buổi hoặc cả ngày theo từng chủ đề do chuyên gia tư vấn hoặc đơn vị tổ chức đề xuất, nhằm cung cấp cho người tham gia giải pháp sống khoẻ trẻ lâu, làm chủ sức khoẻ, trị liệu tự nhiên, phòng bệnh chủ động.

* Số lượng người tham gia: dưới 50 người (trên 50 người theo thoả thuận)

Có thể tổ chức theo hình thức Online qua Zoom cho người Việt: không giới hạn số lượng người tham gia

 

ĐÀO TẠO SỰ KIỆN SỨC KHOẺ

Spa, Resort, Trung tâm sức khoẻ, Doanh nghiệp, Công ty

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA