Thoái hoá khớp

Cấu tạo cơ thể & hiểu biết đúng về: Khớp xương

Cơ thể người có hàng trăm khớp xương, nó giúp chúng ta vận động và cũng là nơi hay bị đau nhức, thoái hoá. Hiểu biết về khớp xương giúp chúng ta sử dụng các khớp của mình đúng đắn và dùng lâu không bị