Sách xuất bản dựa trên tài liệu do Bs Lê Hải biên soạn