Tham dự hội chợ YHCT thế giới tại Shancheong - Hàn Quốc