Dr. Lê Hải & Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

sk

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập theo định hướng ứng dụng, tiền thân là trường Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật Nghiệp vụ May mặc được thành lập theo Quyết định số 27/NT ngày 19/01/1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp, tại Quyết số 769/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/6/2015 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội...

http://hict.edu.vn/gioi-thieu-chung.htm

Video sự kiện:

ĐĂNG KÍ THAM GIA SỰ KIỆN MỚI: TẠI ĐÂY