Dr. Lê Hải & Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM

sk

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNUHCM-University of Social Sciences and Humanities) là một thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập vào năm 1957 với  tiền thân là Đại học Văn Khoa (thuộc Viện Đại học Sài Gòn), Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Trường là trung tâm nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất miền Nam.  

https://hcmussh.edu.vn/tong-quan

Video sự kiện

 

ĐĂNG KÍ THAM GIA SỰ KIỆN MỚI: TẠI ĐÂY