xoa bóp bấm huyệt

Huyệt là gì?

Giải thích chi tiết về tên gọi và nguồn gốc huyệt đạo...

Kĩ thuật bấm huyệt cơ bản

Để đạt được lợi ích và hiệu quả tối đa của phương pháp bấm huyệt trị liệu, thì người thực hiện cần phải được trang bị nhiều kiến thức khác nhau từ phần lý luận cho đến thực hành. Một trong những kiến thức và kĩ năng bắt buộc phải nắm vững và phải thực hành...

Tư thế phổ biến trong xoa bóp bấm huyệt

Để thực hiện đúng và chính xác một kĩ thuật xoa bóp bấm huyệt hay massage đòi hỏi người thực hiện cần phải có một tư thế chuẩn của toàn bộ các bộ phận trên cơ thể...

Bấm huyệt trị liệu là gì

Bấm huyệt là nghệ thuật trị liệu có lịch sử rất lâu đời, bấm huyệt có thể coi là phương pháp trj liệu đầu tiên của nền Y học loài người.