Thiền & trị liệu

Duy trì khả năng kháng bệnh của cơ thể

Cơ thể con người từng giây phút có sự điều chỉnh nhằm giúp cho chính bản thân nó được khoẻ mạnh, bạn chỉ cần dành cho cơ thể một cơ hội mà thôi...