tiểu đường

Xoa bóp bấm huyệt cho bệnh nhân tiểu đường

Nguyên Nhân: bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính về biến dưỡng và nội tiết mà nguyên nhân chưa xác định được. Hầu hết các học giả cho rằng bệnh này chủ yếu...