túc tam lý

Huyệt trên đường kinh Vị

Bắt đầu từ huyệt Thừa khấp dưới hốc mắt chạy vòng lên đầu rồi xuống ngực cách Nhâm mạch 4 thốn, qua bụng cách rốn 2 thốn, sau đó chạy dọc theo mặt ngoài của chân và kết thúc tại huyệt Lệ đoài năm ở góc ngoài móng chân thứ hai...

Đánh giá sự biến đổi tức thì của các chỉ số sinh học của huyệt nguyên sau điện châm huyệt Túc tam lý

Trong những năm gần đây, có nhiều công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của điện châm lên cơ thể cũng như sự biến đổi điện sinh học tại huyệt.  Các tác giả khẳng định điện châm kích thích vào huyệt sẽ hoạt hoá các cấu trúc tại huyệt, làm xuất hiện một điện thế hoạt động tại huyệt và tạo ra các xung động...