Kiến thức trị liệu

Cấu tạo cơ thể & hiểu biết đúng về: Chất dinh dưỡng

Mỗi thực phẩm đều mang trong nó 2 loại nguồn dinh dưỡng nhìn thấy và không nhìn thấy bởi vì cơ thể người có 2 phần thân và tâm, vì thế lựa chọn thực phẩm cần phải quan tâm đến sự toàn diện của thực phẩm để cơ thể khoẻ mạnh bền lâu...