Dr. Lê Hải & ĐH Kiến trúc thành phố HCM

sk

Năm 1924: trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập tại Hà Nội theo nghị định của Toàn quyền Đông dương.

Năm 1926: Ban Kiến Trúc trực thuộc trường Mỹ thuật Đông Dương được hình thành.

Năm 1942: trường Mỹ thuật Đông Dương phân ra thành trường Mỹ nghệ thực hành Hà Nội và trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương. Theo nghị định ngày 02/02/1942, Ban Kiến Trúc được nâng lên thành trường Kiến Trúc vẫn trực thuộc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Năm 1944: trường Kiến Trúc được hợp nhất vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Quốc gia Paris. Do hoàn cảnh chiến tranh nên dời về Đà Lạt với tên gọi trường Kiến Trúc Đà Lạt.

Cuối năm 1948: trường Kiến Trúc Đà Lạt được hợp nhất vào Viện Đại học Đông Dương với tên gọi mới là trường Cao đẳng Kiến Trúc.

Năm 1950: trường Cao đẳng Kiến Trúc trực thuộc Viện đại học Hà Nội và chuyển về Sài Gòn.

Năm 1967: Viện đại học Hà Nội tại miền Nam Việt Nam được đổi tên thành Viện đại học Sài Gòn và trở thành trường Đại học Kiến Trúc.

Tháng 4/1975: Ban Quân Quản tiếp nhận trường Đại học Kiến Trúc Sài Gòn.

Tháng 27/10/1976: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14/12/1976: Trường Đại học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh được chuyển về Bộ Xây dựng.

Từ năm 1995 đến 2000: theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, trường Đại học Kiến Trúc là thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuối năm 2000: trường Đại học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh được tách ra khỏi Đại học Quốc gia TP.HCM và trở thành trường độc lập.

Từ năm 2002: theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, trường Đại học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Xây dựng.

http://www.uah.edu.vn/router/lich-su-204.html

 

ĐĂNG KÍ THAM GIA SỰ KIỆN MỚI: TẠI ĐÂY