y học cổ truyền

Dr. Lê Hải & ĐH Kiến trúc thành phố HCM

Một buổi sự kiện đem lại cái nhìn mới mẻ, đơn giản nhưng sâu sắc về bản chất của Stress và giải pháp nâng cao sức khoẻ chủ động cho sinh viên.