massage

Luyện Hình: vùng cột sống cổ 7

3 điểm đặc biệt trên cột sống cần phải liên tục duy trì sự thư giãn, ngay thẳng để giữ cho tư thế cột sống được thẳng tự nhiên