bấm huyệt

SỨC MẠNH HUYỆT ĐẠO: Cứu thua xuất sắc

Tôi mắc bệnh cường tuyến giáp đã hơn 10 năm. Lúc trước điều trị bằng Tây y nhưng không khỏi. Hai năm gần đây, tôi bèn chuyển sang điều trị kết hợp Y học cổ truyền - Y học hiện đại, kết quả khá tốt...