đau nhức

Trị liệu đau lưng và vai trò trị liệu tự nhiên (mới)

"Đau không chỉ là một thông điệp từ các mô bị thương được gửi về bộ não, mà là một trải nghiệm phức tạp được điều chỉnh, thay đổi ở nhiều cấp độ được tạo ra bởi hoạt động phức tạp từ bộ não của bạn."

Khi bị chấn thương, cơn đau đến từ đâu?

Vậy khi cơ thể gặp phải một đau nhức nào đó, chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi ích từ nó. Đó là những bài học, những kinh nghiệm, những cảm xúc, những hình ảnh, những sự trải nghiệm của bản thân.v.v..