trị liệu tự nhiên

Cấu tạo cơ thể & hiểu biết đúng về: Mạch bạch huyết

Những dòng chảy âm thầm, lặng lẽ nhưng có giá trị vô cùng lớn trong việc bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Đó chính là mạch bạch huyết, hãy cùng tìm hiểu sự hoạt động có nó và cách làm khoẻ tốt nhất hệ thống mạch này...

Cấu tạo cơ thể & hiểu biết đúng về: Cơ bắp

Có 3 loại cơ, cơ được ngâm trong nước, cơ chịu sự chi phối của thần kinh, cơ cần "tiền" để hoạt động... là những điều bạn sẽ biết thêm về Cơ bắp ngay chính bên trong cơ thể bạn...