Huyệt đạo quan trọng trên 14 đường kinh mạch

Y học cổ truyền phương đông luôn nói về những hệ thống mạng lưới các đường kênh năng lượng chạy dọc ngang khắp cơ thể. Đó chính là hệ thống kinh mạch, bao gồm rất nhiều các đường kinh khác nhau, giúp vận chuyển khí huyết khắp toàn thân đồng thời có chức năng điều hoà cơ thể, báo hiệu bệnh tật và là cơ sở giúp cơ thể phục hồi và tự trị liệu. Trong hệ thống kinh lạc chằng chịt đó, có 14 đường kinh mạch chính, có thể coi là những con đường "quốc lộ" mang ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng đối với sức khoẻ con người. Mỗi đường kinh có chức năng, nhiệm vụ và hệ thống huyệt đạo khác nhau. Nếu chúng ta có đủ sự hiểu biết và biết cách vận dụng quy luật hoạt động của những kinh mạch này, thì sẽ có rất nhiều bệnh tật có thể phòng ngừa, chữa trị hiệu quả và an toàn.

Tài liệu tham khảo:

  1. Cẩm nang dưỡng sinh thông kinh lạc - Thái Hồng Quang
  2. A manual of Acupuncture - Peter Deadman & Mazin Al - Khafaji & Kevin Baker
  3. Từ điển huyệt vị - Lê Quý Ngưu