Blog

Bộ huyệt diện chẩn làm thông nghẽn nghẹt

Không có khuyến cáo về thời gian tối da của việc dán huyệt, 1 tuần, 2 tuần thậm trí 1 tháng, 2 tháng là tùy thuộc và kinh nghiệm và kết quả bạn đạt được. Hãy luôn chăm sóc và chú ý tới bản thân bạn...

Bộ huyệt diện chẩn giúp ổn định thần kinh

Không có khuyến cáo về thời gian tối da của việc dán huyệt, 1 tuần, 2 tuần thậm trí 1 tháng, 2 tháng là tùy thuộc và kinh nghiệm và kết quả bạn đạt được. Hãy luôn chăm sóc và chú ý tới bản thân bạn...