Trọn bộ 12 video hướng dẫn CSSK chủ động của Bs. Lê Hải cho mọi người

12 video hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ chủ động cho cộng đồng (rất hay)

Xem và thực hành đều đặn nếu bạn muốn tự mình chăm sóc bản thân, tự mình làm chủ sức khoẻ của chính mình.

Chúc mọi người thành công và hãy lan toả nếu như thấy hữu ích.

Bs. Lê Hải

 

sk1

 

sk2

 

sk3

 

sk4

 

sk5

 

sk6

 

sk7

 

sk8

 

sk9

 

sk10

 

sk11

 

sk12

 

hoc tri lieu online

 

dang ki tu van