Trigger point

Cấu tạo cơ thể & hiểu biết đúng về: Cơ bắp

Có 3 loại cơ, cơ được ngâm trong nước, cơ chịu sự chi phối của thần kinh, cơ cần "tiền" để hoạt động... là những điều bạn sẽ biết thêm về Cơ bắp ngay chính bên trong cơ thể bạn...

Trị đau nửa đầu bằng trigger point

Cơ ức đòn chũm (Sternocleidomastoid muscle) là một cơ nằm ở vùng trước cổ, cơ màu đỏ hình bên dưới chính là vị trí của cơ ức đòn chũm...